Acasa > Regulament
Regulamentul Concursului Scolar National COMPER pentru elevi
CONCURSURILE PENTRU ELEVI, CLASELE I-VIII, 2013-2014
Participarea la concurs = fair play !

PARTICIPANTI:
- Elevi din clasa pregatitoare si clasele I-VIII din unitatile de invatamant preuniversitar de stat si private din tara, din mediul urban si rural si din alte tari in care se preda in limba romana.

SECTIUNILE CONCURSULUI:
COMPER-COMUNICARE, pentru Limba si literatura romana (aria curriculara "Limba si comunicare")
COMPER-MATE2000, pentru Matematica (aria curriculara "Matematica si stiinte").

Desi participarea la concurs se desfasoara sub semnul FAIR PLAY-ului tuturor participantilor implicati, recomandam directorilor unitatilor scolare si comitetelor de parinti desemnarea unui al doilea supraveghetor neutru!

1. LOCUL DE DESFASURARE:
In unitatile scolare de stat si private, la nivel de clasa sau grupuri de clase, in afara programului obligatoriu.

2. DATELE DE DESFASURARE:
ETAPA I:
ComPer-Comunicare: 27 noiembrie 2013
ComPer-Mate 2000: 4 decembrie 2013
ETAPA II:
ComPer-Comunicare: 20 mai 2014
ComPer-Mate 2000: 27 mai 2014
ETAPA III (NATIONALA) - Doar pentru clasele I-VIII:
ComPer-Comunicare: 4 iunie 2014
ComPer-Mate 2000: 6 iunie 2014

3. INSCRIEREA ELEVILOR SI A MENTORILOR:
a) Cum se inscriu elevii in concurs?
Inscrierea in concurs a elevilor se face on-line, pe site-ul www.concursurilecomper.ro.
La inscrierea on-line Mentorul va primi automat din partea Organizatorului un numar de cod unic, denumit CODUL DE IDENTIFICARE COMPER (C.I.C.), atat pentru el personal cat si pentru fiecare elev inscris in concurs.
NU SE PERCEP TAXE DE INSCRIERE SI PARTICIPARE pentru elevi si cadre didactice.
b) Cine face inscrierea elevilor in concurs?
Inscrierea in concurs a elevilor se face de catre mentor - cadrul didactic care se implica in organizarea concursului, cu acordul parintilor/tutorilor si in baza Contractului de Parteneriat al Centrului de invatare si evaluare COMPER intre unitatea de invatamant in care activeaza mentorul/mentorii si Fundatia pentru Stiinte si Arte Paralela 45.
Mentorul va expedia cu cel putin 15 zile inainte de data desfasurarii etapei de concurs, semnat si stampilat de directorul unitatii de invatamant si reprezentantul comitetului de parinti, Contractul de Parteneriat al Centrului de invatare si evaluare COMPER intre unitatea de invatamant in care activeaza si Fundatia pentru Stiinte si Arte Paralela 45. Modelul acestui contract, semnat si stampilat de catre Organizator, va fi descarcat de pe site-ul www.concursurilecomper.ro, va fi printat in 2 (doua) exemplare, unul ramanand la unitatea de invatamant si celalalt, semnat si stampilat de directorul unitatii de invatamant si reprezentantul comitetului de parinti, va fi expediat prin: e-mail (scanat) la adresa office@concursurilecomper.ro, pe fax la numarul 0248-214.533 sau prin posta pe adresa Fundatiei pentru Stiinte si Arte Paralela 45 (cu mentiunea Pentru concursul COMPER).
Pentru aceeasi unitate de invatamant, chiar daca sunt mai multi mentori, se incheie un singur Contract de Parteneriat.
Neexpedierea Contractului de Parteneriat al Centrului de invatare si evaluare COMPER intre unitatea de invatamant in care activeaza mentorul/mentorii si Fundatia pentru Stiinte si Arte Paralela 45, in termenul prevazut de Regulament, exclude participarea la concurs.
c) Cand se face inscrierea elevilor in concurs?
Pentru etapa I (la sfarsitul semestrului I) si etapa a II-a (la sfarsitul semestrului II) inscrierea se face intr-o perioada de timp comunicata de Organizator pe site-ul www.concursurilecomper.ro, la sectiunea Stiri.
Elevii inscrisi la Etapa I sunt inscrisi automat si la Etapa a II-a. Pentru Etapa a II-a vor fi inregistrati numai elevii care participa pentru prima data la concurs (nu au participat si la Etapa I).
Pentru etapa nationala inscrierea in concurs se face in mod automat de catre Organizator si va fi comunicata participantilor odata cu afisarea rezultatelor de la etapa a II-a. La aceasta etapa nationala concureaza primii 1000 de elevi ierarhizati in functie de punctajele cumulate obtinute la pasii anteriori, pentru fiecare clasa de studiu si pentru fiecare disciplina de concurs.
Fiecarui participant la etapa nationala i se vor comunica contul si parola de acces la proba on-line de concurs cu care va accesa site-ul www.concursurilecomper.ro. Conturile si parolele elevilor vor fi afisate in conturile mentorilor organizatori, acestia avand obligatia de a le comunica elevilor participanti. Conturile si parolele vor fi valabile numai pe perioada desfasurarii concursului. Organizatorul nu este raspunzator de eventualele defectiuni tehnice de accesare a site-ului si care apartin participantului.
d) Cati mentori se pot inscrie intr-o unitate de invatamant?
Intr-o unitate de invatamant se pot inscrie unul sau mai multi mentori. Un mentor poate inscrie in principiu minim 10 participanti din clasa/clasele la care preda si poate afilia elevi din alte clase, cu conditia sa apartina aceleiasi unitati de invatamant.
e) Care sunt indatoririle mentorului?
Mentorul prezinta elevilor, precum si directorului unitatii scolare, Regulamentul de desfasurare a concursului precum si sistemul de premiere.
Mentorul ofera parintilor sau tutorilor informatii legate de desfasurarea concursului. Mentorul ia cunostinta de intentia elevilor de participare la concurs si inscrie participantii doritori in concurs conform Regulamentului.
Mentorul face cunoscute participantilor modelele de teste de initiere tip Comper.
Mentorul face cunoscut participantilor faptul ca subiectul propriu-zis de concurs va fi un test la prima vedere.
Mentorul distribuie elevilor, inaintea inceperii probei de concurs, GRILELE PENTRU RASPUNSURI pe care le-a descarcat din timp de pe site-ul www.concursurilecomper.ro .
Mentorul care a inscris elevi de la clasele I-VIII:
- detaliaza concurentilor modalitatea de rezolvare a subiectului si de completare a grilelor de raspuns.
- face cunoscut participantilor faptul ca grila de concurs se va completa citet, vizibil, fara stersaturi.
- va atrage atentia participantilor ca nu se admit la concurs decat grile descarcate de pe site-ul www.concursurilecomper.ro. Grilele care sunt completate prin depasirea spatiului rezervat bifarii, nu vor fi admise, participantul respectiv fiind descalificat.
Mentorul care a inscris elevi de la Clasa Pregatitoare se va asigura ca elevii sa aiba asupra lor, in ziua concursului: fisa de concurs, pix cu pasta albastra, creioane colorate, carioci.
Mentorul, cu acordul conducerii scolii, va stabili la libera alegere ora de desfasurare propriu-zisa a concursului, pe care o va comunica din timp participantilor si o va afisa la avizierul scolii.
DE RETINUT !
Pentru sectiunea Galerie multimedia a site-ului www.concursurilecomper.ro va invitam sa trimiteti pe adresa galerie@concursurilecomper.ro fotografii din timpul desfasurarii concursului. Acestea trebuie sa fie in formatul jpg, rezolutie de minim 150 dpi. Toate pozele primite si care corespund tehnic vor aparea in aceasta sectiune. De asemenea va rugam sa specificati in mail clasa, scoala, disciplina de concurs la care s-a facut fotografia, precum si numele mentorului. Va rugam sa trimiteti o singura fotografie, aceea care vi se pare cea mai reprezentativa.
f) Ce trebuie sa faca mentorul dupa incheierea concursului?
La incheierea concursului mentorul preia grilele de concurs pentru raspunsuri / fisele elevilor de la clasa pregatitoare si le depune la secretariatul scolii intr-un plic sigilat pe care va inscrie clasa, disciplina de concurs si numele mentorului.
A doua zi dupa concurs mentorul va descarca din contul sau de mentor de pe site-ul www.concursurilecomper.ro baremele de corectare pe care le va prezenta directorului unitatii.
EVALUAREA RASPUNSURILOR conform baremului de corectare se va face in a doua zi dupa concurs de catre o comisie formata din mentor, un coleg de catedra, directorul unitatii de invatamant si un reprezentant al parintilor desemnat de comitetul de parinti.
DE RETINUT !
Dupa incheierea procesului de evaluare, fiecare mentor va intra pe site-ul www.concursurilecomper.ro in contul propriu, unde va putea introduce rezultatele obtinute de elevi, apasand butonul Adaugare Rezultate corespunzator concursului sustinut.
Fiecare mentor trebuie sa introduca rezultatele elevilor in termen de maxim 5 zile de la data desfasurarii concursului.
Rezultatele elevilor se vor afisa pe site-ul concursului pe masura introducerii rezultatelor de catre mentori si vor putea fi consultate in sectiunea CONCURS -> Rezultate - elevi.
Neintroducerea rezultatelor elevilor face imposibila descarcarea adeverintelor si diplomelor de participare la concurs pentru mentori si celelalte cadre didactice organizatoare.
Dupa incheierea fiecarei etape de concurs mentorul va inmana fiecarui elev participant subiectele de concurs si grila de raspunsuri care vor constitui parte a portofoliului elevului.

4. DESFASURAREA PROPRIU-ZISA A CONCURSULUI COMPER:
a) Care sunt etapele concursului?
Etapa de initiere si antrenament
Modelele de subiecte de initiere si grilele de raspuns de la editia anterioara a concursului COMPER sunt postate pe site-ul oficial al concursului, www.concursurilecomper.ro, servind ca modele de rezolvare.
Etapele competitionale propriu-zise, constand in:

Etapa I, de evaluare sumativa stadiala (pentru fiecare an de studiu si disciplina de concurs): desfasurata la sfarsitul semestrului I, in sistem clasic, la nivel local, in cadrul clasei (etapa semestriala I), conform PROGRAMEI DE CONCURS disponibila pe site-ul www.concursurilecomper.ro.
Etapa a II-a, de evaluare sumativa finala (pentru fiecare an de studiu si disciplina de concurs): desfasurata la sfarsitul semestrului II, in sistem clasic, la nivel local, in cadrul clasei (etapa semestriala II), conform PROGRAMEI DE CONCURS disponibila pe site-ul www.concursurilecomper.ro.
Etapa nationala, TIP OLIMPIADA , de evaluare la nivel national, in sistem on-line: desfasurata la sfarsitul anului scolar, dupa finalizarea etapei a II-a. (DOAR PENTRU CLASELE I-VIII !)
Fiecarui elev participant la etapa nationala i se vor comunica, de catre profesorul orgnizator (mentorul), contul si parola de acces la proba on-line de concurs cu care va accesa site-ul www.concursurilecomper.ro. Contul si parola vor fi valabile numai pe perioada desfasurarii concursului. Organizatorul nu este raspunzator de eventualele defectiuni tehnice de accesare a site-ului si care apartin participantului.

DE RETINUT !
- Neparticiparea la Etapa I nu atrage interdictia participarii la Etapa a II-a!
- Nu toti elevii stiu sa utilizeze calculatorul, mai ales cei din clasele mici, dar suntem convinsi ca participarea la acest concurs va stimula foarte mult competentele de utilizare a calculatorului.
b) Modele de teste si subiecte de concurs si grilele de raspuns
Modelele de teste si subiecte de concurs, precum si grilele de raspuns vor avea aceeasi structura ca si testele si grilele de raspuns ale testelor de initiere si antrenament.

Pentru Clasa Pregatitoare:
Concursul propune copiilor completarea unei fise de activitati integrate (inter- si transdisciplinare), cu 9 itemi formulati in asa fel incat sa corespunda din punct de vedere al curriculum-ului clasei pregatitoare, precum si nivelului de programa corespunzator fiecarui semestru.
La ora cand incepe concursul, mentorul va distribui fiecarui copil fisa de concurs completata cu numele copilului si, fara a depasi timpul de concurs indicat pe fisa, va citi intrebarile pe rand, asigurandu-se ca acestea au fost intelese si va astepta copiii sa rezolve cerintele de la fiecare punct al fisei, procedand astfel pana la sfarsitul testului. Este recomandabil ca toti copiii sa termine testul.
Fisele de concurs sunt color, cu un design placut, ilustratii semnificative si vizibile, cu indicatii clare pentru raspuns, astfel incat ajutorul mentorului va fi minimal.

Pentru clasa pregatitoare, ca suport de invatare se vor utiliza urmatoarele lucrari editate de Editura Paralela 45:


Toate aceste lucrari sunt indispensabile pentru antrenamentul elevilor care doresc, pe de o parte, sa se initieze in invatarea continuturilor prevazute de programa scolara, precum si cu modalitatea de rezolvare si evaluare a continuturilor de invatare, si, pe de alta parte, sa se obisnuiasca cu situatii de concurs.

Aceste lucrari sunt optionale si se obtin prin comanda la depozitul editurii Paralela 45, comanda pe care profesorii-mentori, cu acordul parintilor / parintii o pot face prin e-mail la comenzi@edituraparalela45.ro, sau telefonic (0248-214.533 / 631.492 / 631.439 / 633.130), beneficiind de reduceri substantiale fata de pretul practicat in librarie, reduceri afisate pe site-ul www.edituraparalela45.ro.

Pentru Clasele I-VIII:
Subiectele de concurs pentru Etapa I si Etapa a II-a vor contine un numar de 30 de intrebari pentru clasele V-VIII si un numar de 20 de intrebari pentru clasele I-IV.
In scopul de a motiva cat mai multi elevi sa participe la concursul COMPER continutul acestor teste va fi structurat pe patru nivele de invatare diferentiata si progresiva: INITIERE (50%) , CONSOLIDARE (25%) , STANDARD (15%) si EXCELENTA (10%), atat pentru sectiunea COMPER-MATE 2000, cat si pentru sectiunea COMPER-COMUNICARE.
Suporturile de invatare se regasesc in seriile MATE 2000 (INITIERE, CONSOLIDARE, STANDARD, EXCELENTA) clasele I-VIII, precum si in seriile dedicate competentei si performantei in LIMBA ROMANA SI COMUNICARE, clasele I-VIII (STANDARD, CONSOLIDARE, EXCELENTA), editate de Editura Paralela 45.
In cadrul colectiei CULEGERILE COMPER, va fi publicata o singura carte per semestru pentru fiecare clasa, continand probe de la ambele discipline pentru fiecare etapa competitionala.
Toate aceste lucrari sunt indispensabile pentru antrenamentul elevilor care doresc, pe de o parte, sa se initieze in modalitatea de rezolvare si evaluare a continuturilor de invatare, si, pe de alta parte, sa se obisnuiasca cu situatii de concurs.
Totodata aceste lucrari asigura suporturile de invatare conform standardelor pentru fiecare disciplina si clasa de studiu.
Testele din aceste carti vor servi ca modele pentru subiectele de concurs.
Pentru participantii care opteaza pentru achizitionarea de culegeri cu modele de subiecte de concurs (Culegeri Comper), DIPLOMA DE PARTICIPARE a elevului se gaseste imprimata pe coperta III a fiecarei culegeri.
Aceste lucrari sunt optionale si se obtin prin comanda la depozitul editurii Paralela 45, comanda pe care profesorii-mentori, cu acordul parintilor / parintii o pot face prin e-mail la comenzi@edituraparalela45.ro, sau telefonic (0248-214.533 / 631.492 / 631.439 / 633.130), beneficiind de reduceri substantiale fata de pretul practicat in librarie, reduceri afisate pe site-ul www.edituraparalela45.ro.

SUBIECTUL DE CONCURS PENTRU ETAPA NATIONALA contine un numar de 30 de intrebari (clasele V-VIII) sau 20 de intrebari (clasele I-IV) cu un grad de dificultate ridicat (EXCELENTA 100%), va fi unic si va fi facut cunoscut odata cu inceperea desfasurarii probei in sistem on-line.

Subiectele de concurs de tip grila respecta programele scolare in vigoare pentru fiecare nivel de studiu si sunt structurate dupa modelul testelor nationale si internationale.

c) Cine elaboreaza modelele de subiecte de concurs?
Subiectele de concurs pentru toate etapele concursului vor fi alcatuite de catre mentorii implicati in desfasurarea concursului si avizate de Comisia Stiintifica a concursului COMPER, compusa din cadre didactice cu experienta recunoscuta.
Organizatorul concursului va publica culegeri cu ISBN (denumite Culegerile COMPER) cu aceste modele de subiecte, pe clase de studiu, in conditiile respectarii Legii drepturilor de autor.
d) Cum aflam subiectele de concurs propriu-zise?
Subiectele de concurs propriu-zise (cate unul pentru fiecare disciplina de concurs) vor fi postate pentru descarcare pe site-ul www.concursurilecomper.ro in seara dinaintea concursului la ora 20 si ele pot fi vizualizate si descarcate numai de catre mentor. Mentorul are obligatia sa faca cunoscut subiectul de concurs la ora fixata pentru concurs. Subiectele vor deveni publice (prin afisare pe site) numai dupa sustinerea etapei de concurs.
e) Cum descarcam si printam (listam) subiectul de concurs?
Pentru a descarca subiectul de concurs parcurgeti urmatorii pasi:
1) accesati sectiunea "Subiecte concursuri elevi (grile)" din meniul PLATFORMA DE INVATARE;
2) parcurgeti pagina cu subiecte pana in dreptul clasei si disciplinei care va intereseaza;
3) faceti click pe subiectul pe care doriti sa il descarcati;
NOTA: pentru a viziona si descarca subiectul dorit trebuie sa aveti instalat in calculator Adobe Reader. In cazul in care nu il aveti instalat puteti sa il descarcati gratuit de la adresa http://get.adobe.com/reader/.
4) salvati fisierul cu subiectul selectat sau deschideti-l automat cu Adobe Reader;
NOTA: pe unele calculatoare care au deja instalat Adobe Reader fisierul va fi deschis automat intr-o alta pagina a browserului;
5) dupa ce subiectul a fost descarcat si deschis cu Adobe Reader faceti click pe iconita ce reprezinta o imprimanta sau apasati simultan tastele "CTRL" si "P";
6) selectati imprimanta la care doriti sa listati subiectul si apasati butonul "OK".
f) Cum descarcam de pe site grilele de raspunsuri?
Grilele de raspunsuri pentru fiecare elev (clasele I-VIII) si disciplina sunt disponibile in conturile mentorilor.
Mentorii au posibilitatea de a lista pentru elevii participanti toate grilele de raspunsuri pentru fiecare disciplina. Logandu-se in contul de mentor si apasand butonul Genereaza toate grilele vor avea posibilitatea de a citi instructiunile de imprimare si de a imprima toate grilele elevilor inscrisi la concursul COMPER-COMUNICARE (Limba si literatura romana) si toate grilele elevilor inscrisi la concursul COMPER-MATE2000 (Matematica).
g) Care sunt obligatiile elevilor participanti la etapele semestriale?
La concurs, fiecare elev participant din Clasa Pregatitoare va avea asupra sa: fisa de concurs, pix cu pasta albastra, creioane colorate, carioci.
Fiecare elev participant din clasele I-VIII va avea asupra sa: foaia cu subiectul de concurs extras de pe site, grila de raspunsuri, pix cu pasta neagra sau albastra.
Participantul la concurs va bifa pe grila de concurs cu pix cu pasta neagra sau albastra varianta de raspuns considerata corecta, fara a depasi spatiul rezervat bifarii.
Bifarea a doua sau mai multe raspunsuri la o singura intrebare va duce la punctarea cu 0 puncte a itemului respectiv.
De asemenea, participantul la concurs va completa in grila de concurs caseta "Date elev".
h) Care este timpul de lucru?
Pentru etapele semestriale:
* la clasa pregatitoare: 40 de minute;
* la clasele I-VIII: 90 de minute.
Pentru etapa nationala: 120 de minute.
i) Cum se evalueaza rezultatele la etapele semestriale?
PENTRU CLASA PREGATITOARE
Evaluarea performantelor obtinute de elevii clasei pregatitoare la Concursul COMPER se realizeaza in functie de standardele de curriculum specifice clasei pregatitoare.
Baremul de corectare (grila oarba) va fi postat pe site-ul www.concursurilecomper.ro a doua zi dupa desfasurarea concursului si dupa sigilarea grilelor cu raspunsuri, la ora 7.
Baremul poate fi vizualizat si descarcat numai de catre mentor. Baremul devine public, prin afisare pe site-ul concursului, la 3 zile dupa desfasurarea concursului.
Punctajul maxim care se poate obtine va fi specificat pe fisa de concurs, pentru fiecare subiect in parte, numarul total de puncte care se pot obtine fiind de 100 puncte, corespunzator notei 10/calificativului FB, astfel: Premiul 1 pentru 91-100 puncte, Premiul 2 pentru 81-90 puncte, Premiul 3 pentru 71-80 puncte, Mentiune pentru 61-70 puncte.
Evaluarea raspunsurilor conform baremului de corectare se va face in a doua zi dupa concurs de catre o Comisie de Evaluare formata din mentor, un coleg de catedra, directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant ii un reprezentant al parintilor desemnat de comitetul de parinti (cu rol de supraveghere a procesului de evaluare).
In urma evaluarii se va incheia un Proces verbal in care vor fi specificate urmatoarele: concursul (Comper-Comunicare / Comper-Mate2000), numele mentorilor organizatori si numarul de fise evaluate la fiecare clasa. Procesul verbal va avea numar de inregistrare dat de secretariatul scolii, va fi semnat de catre toti membrii comisiei de evaluare si va contine stampila unitatii de invatamant. (model pe site)
Rezultatele obtinute in urma evaluarii vor fi comunicate fiecarui elev in parte si totodata i se va inmana fiecarui elev participant fisa de concurs individuala pe care acesta o va prezenta parintilor/tutorilor. Rezultatele vor fi afisate la avizierul solii, a doua zi dupa concurs.
Eventualele contestatii se vor rezolva in cadrul Comisiei de Evaluare care a efectuat corectarea grilelor de raspunsuri, in termen de 3 zile de la comunicarea rezultatelor.
Dupa incheierea fiecarei etape de concurs mentorul va inmana fiecarui elev participant subiectele de concurs si grila de raspunsuri care vor constitui parte a portofoliului elevului.
DE RETINUT !
Dupa incheierea etapei de concurs, fiecare mentor va intra pe site-ul concursului (www.concursurilecomper.ro) in contul propriu, de unde va putea introduce rezultatele obtinute de elevi, apasand butonul Adaugare Rezultate corespunzator concursului sustinut.
Fiecare mentor trebuie sa introduca rezultatele elevilor de la clasa pregatitoare in termen de maxim 5 zile de la data desfasurarii concursului. Dupa aceasta perioada, rezultatele se vor afisa pe site-ul www.concursurilecomper.ro in sectiunea CONCURS -> Rezultate – elevi.
Dupa incarcarea rezultatelor, mentorul este obligat sa completeze on-line formularul de evaluare a rezultatelor, care va contine datele inscrise in Procesul verbal incheiat in urma evaluarii: numarul de inregistrare al procesului verbal, numele membrilor comisiei, numarul total de lucrari evaluate etc.
PENTRU CLASELE I-VIII
Punctajele se vor inscrie pe grila de concurs pentru fiecare intrebare in parte, numarul total de puncte fiind de 100.
Prelucrarea si evaluarea raspunsurilor este asigurata de Fundatia pentru Stiinte si Arte Paralela 45, prin intermediul unui soft special de corectare automata.
Performantele concurentilor obtinute dupa fiecare etapa vor fi postate pe site-ul www.concursurilecomper.ro.
Baremul de corectare (grila oarba) va fi postat pe site-ul www.concursurilecomper.ro a doua zi dupa desfasurarea concursului si dupa sigilarea grilelor cu raspunsuri, la ora 7.
Baremul poate fi vizualizat si descarcat numai de catre mentor. Baremul devine public, prin afisare pe site-ul concursului, la 3 zile dupa desfasurarea concursului.
Punctajul maxim care se poate obtine va fi specificat pe fisa de concurs, pentru fiecare subiect in parte, numarul total de puncte care se pot obtine fiind de 100 puncte, corespunzator notei 10/calificativului FB, astfel: Premiul 1 pentru 91-100 puncte, Premiul 2 pentru 81-90 puncte, Premiul 3 pentru 71-80 puncte, Mentiune pentru 61-70 puncte.
Evaluarea raspunsurilor conform baremului de corectare se va face in a doua zi dupa concurs de catre o Comisie de Evaluare formata din mentor, un coleg de catedra, directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant ii un reprezentant al parintilor desemnat de comitetul de parinti (cu rol de supraveghere a procesului de evaluare).
In urma evaluarii se va incheia un Proces verbal in care vor fi specificate urmatoarele: concursul (Comper-Comunicare / Comper-Mate2000), numele mentorilor organizatori si numarul de fise evaluate la fiecare clasa. Procesul verbal va avea numar de inregistrare dat de secretariatul scolii, va fi semnat de catre toti membrii comisiei de evaluare si va contine stampila unitatii de invatamant. (model pe site)
Rezultatele obtinute in urma evaluarii vor fi comunicate fiecarui elev in parte si totodata i se va inmana fiecarui elev participant fisa de concurs individuala pe care acesta o va prezenta parintilor/tutorilor. Rezultatele vor fi afisate la avizierul solii, a doua zi dupa concurs.
Eventualele contestatii se vor rezolva in cadrul Comisiei de Evaluare care a efectuat corectarea grilelor de raspunsuri, in termen de 3 zile de la comunicarea rezultatelor.
Dupa incheierea fiecarei etape de concurs mentorul va inmana fiecarui elev participant subiectele de concurs si grila de raspunsuri care vor constitui parte a portofoliului elevului.
DE RETINUT !
Dupa incheierea etapei de concurs, fiecare mentor va intra pe site-ul concursului (www.concursurilecomper.ro) in contul propriu, de unde va putea introduce rezultatele obtinute de elevi, apasand butonul Adaugare Rezultate corespunzator concursului sustinut.
Fiecare mentor trebuie sa introduca rezultatele elevilor de la clasele I-VIII in termen de maxim 5 zile de la data desfasurarii concursului. Dupa aceasta perioada, rezultatele se vor afisa pe site-ul www.concursurilecomper.ro in sectiunea CONCURS -> Rezultate – elevi.
Dupa incarcarea rezultatelor, mentorul este obligat sa completeze on-line formularul de evaluare a rezultatelor, care va contine datele inscrise in Procesul verbal incheiat in urma evaluarii: numarul de inregistrare al procesului verbal, numele membrilor comisiei, numarul total de lucrari evaluate etc.
j) Cum se defasoara etapa nationala? (doar pentru clasele I-VIII)
Participanti. La aceasta etapa nationala concureaza primii 1000 de elevi ierarhizati in functie de punctajele cumulate, obtinute la etapele anterioare, pentru fiecare clasa de studiu.
Lista cu primii 1000 de participanti, din fiecare clasa de studiu, va fi postata pe site-ul www.concursurilecomper.ro, dupa anuntarea performantelor finale de la etapa a II-a.
Modul de desfasurare. Concursul are loc in sistem on-line, la o data si interval orar stabilite de organizator si comunicate prin postare pe site-ul www.concursurilecomper.ro, cu 10-15 zile inainte, impreuna cu toate informatiile necesare legate de modul de desfasurare a etapei de ierarhizare la nivel national.
Modul de supraveghere. In timpul desfasurarii probei elevii vor fi supravegheati de cadrul didactic mentor si un coleg al acestuia desemnat de director.
Va reamintim ca acest concurs trebuie sa se desfasoare sub semnul FAIR PLAY-ului tuturor participantilor implicati!
Subiecte de concurs. Subiectul de concurs pentru etapa nationala, pentru fiecare nivel de studiu, respecta programele scolare in vigoare si contine un numar de 30 de întrebari (clasele V-VIII) sau 20 de întrebari (clasele I-IV), cu un grad de dificultate ridicat (EXCELENTA 100%), va fi unic si va fi facut cunoscut odata cu inceperea desfasurarii probei in sistem on-line.
Timpul de lucru va fi de 120 de minute.
Evaluare si afisare. Evaluarea testelor tip grila se va realiza in sistem automat dupa expirarea timpului de lucru. Avand in vedere ca evaluarea se face in sistem grila, nu se admit contestatii.
Punctajul maxim este de 100 de puncte.
Ierarhizarea elevilor participanti la etapa nationala, pe ani de studiu, se face in baza punctajului cumulat obtinut la toate cele 3 etape propriu-zise si va fi postata pe site-ul www.concursurilecomper.ro, la cel mult doua saptamani dupa desfasurarea probei.
k) Cum se stabileste ierarhizarea generala a elevilor?
Ierarhizarea generala a elevilor (pe clase, scoli, judet si la nivel national) se face prin cumulul punctajelor obtinute la toate etapele concursului si va fi postata pe site-ul www.concursurilecomper.ro, la cel mult doua saptamani dupa etapa nationala.
Prin cumulul punctajelor obtinute de fiecare elev participant la concurs va rezulta valoarea INDICELUI DE COMPETENTA SI PERFORMANTA (I.C.P.) propriu.

5. PREMIEREA ELEVILOR SI A CADRELOR DIDACTICE:
a) Premii pentru elevi:
- "Diploma de participare" cu specificatia Premiul I, Premiul II, Premiul III sau Mentiune pentru toti concurentii de la Clasa Pregatitoare; Aceste diplome se descarca in format electronic de pe site, din contul mentorilor.
- "Diploma de participare" cu specificatia Premiul I, Premiul II, Premiul III sau Mentiune pentru toti concurentii claselor I-VIII; Aceste diplome se descarca in format electronic de pe site, din contul mentorilor.
Pentru participantii care opteaza pentru achizitionarea de culegeri cu modele de subiecte de concurs (Culegeri Comper), DIPLOMA DE PARTICIPARE a elevului se gaseste imprimata pe coperta III a fiecarei culegeri.
- "Diploma de Merit" (pentru locul I, II si III si Mentiune obtinut la Etapa Nationala), dupa cum urmeaza: "Meritul competenta de comunicare in limba romana", "Meritul competenta matematica". Aceste diplome vor fi expediate de organizator si completate de catre mentori.
PREMII SUPLIMENTARE de 5.000 euro, astfel: Pentru primii 100 de elevi ierarhizati dupa etapa nationala, pentru fiecare clasa, se va expedia GRATUIT cate un exempar din cartile de lectura pentru vacanta editate de Editura Paralela 45.
b) Premii pentru cadrele didactice:
- Diploma de participare "Competenta si Performanta Scolara" insotita de adeverinta de organizator de concurs scolar national (pentru mentori si directori din mediul urban si rural, din invatamantul de stat si privat). Aceste diplome si adeverinte se descarca in format electronic de pe site, din contul mentorilor.
- Adeverinta de membru in Comisia de Evaluare a Concursului Scolar National de Competenta si Performanta COMPER, pentru toti membrii comisiei de evaluare care s-au ocupat de corectarea lucrarilor etapelor semestriale. Aceasta adeverinta se va descarca de pe site, din contul mentorilor, in urma completarii formularului on-line ce contine rezultatele elevilor si a formularului ce contine datele inscrise in Procesul verbal de evaluare.
- Diploma "Profesorul anului" conferita profesorilor ai caror elevi s-au clasat pe primele trei locuri la nivel national, la fiecare disciplina de concurs. Aceste diplome vor fi expediate de organizator si completate de catre mentori.
- Mentorii participanti la Etapa I si Etapa a II-a a Concursurilor Comper au posibilitatea de a genera, din contul de mentor, adeverinte de organizator si/sau evaluator pentru alte cadre didactice care au participat (indirect) la organizarea concursului (director, director adjunct, membru al comisiei de evaluare, profesor organizator la nivel de clasa, supraveghetor).
PREMII SUPLIMENTARE de cate 200 RON pentru mentorii care elaboreaza teste COMPER pentru toate sectiunile si etapele concursului, fie pentru ciclul primar, fie pentru ciclul gimnazial, care sunt validate de Comisia Stiintifica a concursului COMPER si in baza unui contract de drepturi de autor.
Premii pentru unitatile scolare:
- Diploma "Competenta si Performanta Scolara" (acordata unitatilor scolare din mediul urban si rural, din invatamantul de stat si privat, cu o participare de minim 20% din cifra de scolarizare); Aceste diplome se descarca in format electronic de pe site, din contul mentorilor.
- Cupele "Competenta si Performanta Scolara" si Diploma "Scoala anului" - aferente primelor trei locuri, pentru unitatile scolare din invatamantul de stat si privat, in urma cumularii punctajelor obtinute de elevi.
Organizatorul va posta pe site-ul www.concursurilecomper.ro lista tuturor premiantilor si participantilor.
PREMII-SPONSORIZARE SUPLIMENTARE pentru unitatile scolare care au incheiat Contractul de parteneriat al Centrului de invatare si evaluare COMPER cu Fundatia pentru Stiinte si Arte Paralela 45, constand in cate 50 de carti pentru un numar de 30 de scoli, indiferent de numarul elevilor inscrisi in concurs, prin tragere la sorti.

Prin inscrierea la concursul COMPER, participantii (elevi si profesori) sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.


FUNDATIA PENTRU STIINTE SI ARTE PARALELA 45

VIZUALIZATI NOUL SITE
WWW.CONCURSURILECOMPER.RO
Va fi functional incepand cu anul scolar 2014-2015
 

[rip]
[rcp]
[rqedu]