Acasa > Teste de initere
Teste de initere
 
 
 

Intrebari si variante de raspuns

 

Raspunsuri

  A B C D
1.  Rezultatul calculului este: 
A. B. C. D.  
2.  Rezultatul calculului este: 
A. 125B. -125C. D.  
3.  Rezultatul calculului este: 
A. 9B. 3C. 7D. 5 
4.  Radacina patrata a numarului 1296 este: 
A. 56B. 26C. 46D. 36 
5.  Cate axe de simetrie are patratul? 
A. 6B. 2C. 4D. o infinitate 
6.  Rezultatul calculului  
A. B. C. D. 1,73 
7.  Media geometrica a numerelor si este: 
A. 11B. 12C. 9D. 3 
8.  Ordinea crescatoare a numerelor este 
A. B. C. D.  
9.  Un paralelogram are un unghi de . Suma celorlalte unghiuri ale paralelogramului este de: 
A. B. C. D.  
10.  Un trapez are linia mijlocie de 14 cm si baza mare de 20 cm. Baza mica are lungimea egala cu: 
A. 3 cmB. 8 cmC. 7 cmD. 13 cm 
11.  Diagonalele unui romb au lungimile de 10 m si respectiv de 24 m. Perimetrul rombului este egal cu: 
A. 54 mB. 48 mC. 120 mD. 52 m 
12.  In triunghiul dreptunghic ABC, proiectiile catetelor pe ipotenuza [BC] au lungimile de 4 cm, respectiv de 2 cm. Lungimea inaltimii AD este egala cu: 
A. 4 cmB.  cmC.  cmD. 3 cm 
13.  Triunghiul dreptunghic ABC are . Calculand se obtine: 
A. B. C. 1D. 6 
14.  Un triunghi dreptunghic are lungimea ipotenuzei egala cu 8 cm. Aria cercului circumscris triunghiului este egala cu: 
A. B. C. D.  
15.  Un hexagon regulat are latura de cm. Apotema hexagonului are lungimea egala cu: 
A.  cmB. 6 cmC. 9 cmD.  cm 
16.  In triunghiul dreptunghic ABC, proiectiile catetelor pe ipotenuza [BC] au lungimile de 6 cm, respectiv de 2 cm. Lungimea catetei [AB], reprezentata printr-un numar natural, este egala cu: 
A. 4 cmB. 8 cmC. 6 cmD. 2 cm 
17.  Rezultatul calculului este: 
A. 1B. C. 3D.  
18.  La un concurs au participat n elevi. Tabelul de mai jos reda situatia notelor la finalul concursului, a tuturor elevilor participanti. Valoarea lui n este:
9 - 107 - 8,995 - 6,99sub 5
24 % din n35 % din n28 % din n24 de elevi
 
A. 108B. 150C. 120D. 250 
19.  Rezultatul calculului este: 
A. -8x + 3B. 3C. -4x + 3D. 1 
20.  Daca si atunci x * y este egal cu: 
A. -6B. 6C. 1D.  
21.  Pentru x < 0, rezultatul calculului este: 
A. -2B. 2x-2C. 2-2xD. 2 
22.  Multimea are un numar de: 
A. 2 elementeB. 3 elementeC. 8 elementeD. 4 elemente 
23.  ABCD este un patrat cu latura de 12 dm. Punctul M este mijlocul laturii [AD] , si . Aria triunghiului PAB este egala cu: 
A. B. C. D.  
24.  In triunghiul ABC punctul M apartine laturii [AB] si , . Daca BC=30cm si , atunci MN= 
A. 5 cmB. 6 cmC. 9 cmD. 4 cm 
25.  In triunghiul ABC, punctele M si N apartin laturii [AB], si , . Daca AC = 36cm, AM = 3cm, MN = 4cm si NB = 5cm, atunci  
A. 12B. 15C. 9D. 10 
26.  Triunghiul ABC are aria egala cu , iar MN este linie mijlocie, si . Aria patrulaterului BCNM este egala cu: 
A. B. C. D.  
27.  Relatia de egalitate este verificata de: 
A. 1 numar realB. 3 numere realeC. 2 numere realeD. niciun numar real 
28.  Se considera punctele A(-2,0) B(0,2) si C(1,-2). Aria triunghiului ABC este egala cu: 
A. B. 10C. 5D.  
29.  In cercul de centru O si raza 2 dm este inscris triunghiul dreptunghic ABC care are AB = 2 dm. Aria triunghiului ABC este egala cu: 
A. B. C. D.  
30.  Se considera numarul . Relatia adevarata este: 
A. B. C. D.  
 
Renunta Trimite
   

EDITURA PARALELA 45 ANUNTA:

VIZUALIZATI NOUL SITE
WWW.CONCURSURILECOMPER.RO
Va fi functional incepand cu anul scolar 2014-2015
 

[rip]
[rcp]
[rqedu]