Subiectele de concurs respectă programele școlare în vigoare.
Subiectele respectă conținuturile din planificările semestriale de la începutul fiecărui semestru până la 7-10 zile înainte de data concursului.