2. Care sunt obiectivele concursului COMPER?

– dezvoltarea competenței-cheie de a învăța să înveți;
– dezvoltarea componentei cognitive și pragmatice a învățării;
– dezvoltarea spiritului participativ, de interactivitate și intercomunicare;obișbnuirea copiilor cu situații de concurs;
– dezvoltarea capacității de evaluare, autoevaluare și coevaluare în competiție;
– dezvoltarea personală a talentelor, imaginației și creativității;
– evaluarea extrașcolară a competențelor și performanțelor generale și specifice la nivelul disciplinei școlare, interdisciplinar și transdisciplinar, în funcție de standardele de competențe prevăzute în programele școlare;
– stimularea „triunghiului de aur” părinte-copil-dascăl;
– valorificarea exemplelor de bună practică (articole, referate, cărți și lucrări științifice, jocuri, materiale didactice, softuri educaționale) care să reflecte relația tradițional-modern în didactică;
– educarea și instruirea unor copii sănătosi fizic și mental (mens sana in corpore sano).