Întrebări frecvente
  1. Cine organizeaza concursul COMPER?
  2. Care sunt obiectivele concursului COMPER?
  3. Cine poate participa la Concursul Școlar Național de Competență și Performanță COMPER ?
  4. Se percep taxe de înscriere și participare la concursul COMPER?
  5. La ce discipline se susține concursul COMPER?
  6. Unde se desfașoară Concursul COMPER?
  7. Care sunt etapele Concursul COMPER?
  8. Ce tip de cont pot să îmi fac dacă mă loghez pe site-ul Concursului COMPER?
  9. Ce fac dacă am uitat parola sau am transcris greșit adresa de mail?
  10. Cine înscrie elevii la Concursul COMPER?
  11. Cine poate fi mentor (profesor organizator)?
  12. Care sunt condițiile pentru înscrierea și participarea la Concursul COMPER în cadrul școlii în varianta cu participare fizică?
  13. Ce este codul C.I.C. și de ce îl utilizăm?
  14. Cum se descarcă grilele de concurs?
  15. Cum aflăm subiectele de concurs propriu-zise?
  16. Câte întrebări va conține subiectul de concurs?
  17. Care este timpul de lucru alocat probei de concurs?
  18. Cum se încarcă în Cont mentor rezultatele elevilor de la concursul scris?
  19. Cum se încarcă în Cont mentor rezultatele elevilor de la concursul online?
  20. Cum se evaluează rezultatele la etapele semestriale și la etapa națională?
  21. Care sunt baremele de punctaj pentru obținerea diplomelor de participare și de merit?
  22. Cum se poate modifica/actualiza  numele directorului unității școlare?
  23. Cum se pot genera Diplome?
  24. Cum se pot genera Adeverințe?
  25. Când trebuie să fie descărcate de pe site Adeverințele și Diplomele pentru cadrele didactice?

1.Cine organizeaza concursul COMPER?
Concursul Școlar Național de Competență și Performanță COMPER este organizat de către Fundația pentru Științe și Arte. În organizarea acestui concurs, Fundația pentru Științe și Arte are ca parteneri următoarele instituții: Ministerul Educației, Inspectoratele Școlare Județene / Inspectoratul Școlar al Municipiului București, unități școlare din mediul urban și rural, din învățământul de stat și privat, universități, organizații non-guvernamentale din România și din alte țări, Editura Rocart.

2.Care sunt obiectivele concursului COMPER?
- dezvoltarea competenței-cheie de a învăța să înveți;
- dezvoltarea componentei cognitive și pragmatice a învățării;
- dezvoltarea spiritului participativ, de interactivitate și intercomunicare;obișbnuirea copiilor cu situații de concurs;
- dezvoltarea capacității de evaluare, autoevaluare și coevaluare în competiție;
- dezvoltarea personală a talentelor, imaginației și creativității;
- evaluarea extrașcolară a competențelor și performanțelor generale și specifice la nivelul disciplinei școlare, interdisciplinar și transdisciplinar, în funcție de standardele de competențe prevăzute în programele școlare;
- stimularea „triunghiului de aur” părinte-copil-dascăl;
- valorificarea exemplelor de bună practică (articole, referate, cărți și lucrări științifice, jocuri, materiale didactice, softuri educaționale) care să reflecte relația tradițional-modern în didactică;
- educarea și instruirea unor copii sănătosi fizic și mental (mens sana in corpore sano).

3.Cine poate participa la Concursul Școlar Național de Competență și Performanță COMPER ?
Concursul se adreseaza atât elevilor de la clasa pregătitoare și clasele I-VIII din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și private din țară, din mediul urban și rural și din alte țări în care se predă în limba română, cât și tuturor cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.

4.Se percep taxe de înscriere și participare la concursul COMPER?
NU SE PERCEP TAXE DE INSCRIERE SI PARTICIPARE. Finanțarea concursului COMPER este realizată în totalitate de Fundația pentru Științe și Arte, din bugetul destinat acestui concurs.

5.La ce discipline se susține concursul COMPER?
Concursul COMPER se va sustine la doua discipline:
-Limba si literatura romana din aria curriculara Limbă și comunicare - ComPer-Limba și literatura română
-Matematica din aria curriculara Matematică și științe - ComPer-Matematica.

6.Unde se desfașoară Concursul COMPER?
Concursul Școlar Național de Competență și Performanță COMPER se desfașoară în unitățile școlare la nivel de clasă sau grupuri de clase, dacă mentorul are mai multe clase la care predă, în afara programului obligatoriu. Se poate desfășura și acasă și în unități extrașcolare (cercuri, cluburi, afterschools)

7.Care sunt etapele Concursul COMPER?
Etapele competiționale propriu-zise constau în:
Etapa I, de evaluare sumativă stadială (pentru fiecare an de studiu și disciplină de concurs): desfășurată la sfârșitul semestrului I, în scris sau on-line, după caz, la nivel local, în cadrul clasei (etapa semestriala I), conform PROGRAMEI DE CONCURS disponibilă pe site-ul www.concursurilecomper.ro .
Etapa a II-a, de evaluare sumativă stadială (pentru fiecare an de studiu și disciplină de concurs): desfășurată la sfârșitul semestrului II, în scris sau on-line, după caz, la nivel local, în cadrul clasei (etapa semestriala II), conform PROGRAMEI DE CONCURS disponibilă pe site-ul www.concursurilecomper.ro .
Etapa națională, de evaluare sumativă finală, tip olimpiadă, denumită și OLIMPIADA DIGITALĂ COMPER, desfășurată la sfârșitul anului școlar, după finalizarea etapei a II-a.

8.Ce tip de cont pot să îmi fac dacă mă loghez pe site-ul Concursului COMPER?
 • CONT SUPORTER – destinat utilizatorilor care vor să cunoască informații generale despre concurs, dar fără a avea acces la listele de școli, de elevi sau la subiecte.
 • CONT MENTOR – destinat profesorilor care organizează concursul la clasa lui (pentru învățământul primar) sau la clasele lui, dacă este profesor de limba și literatura română sau matematică. Mentorul are acces la datele care privesc propria listă de elevi participanți, la grile, la subiecte de concurs și poate genera Adeverințe pentru el si pentru participanții la organizare (director, director adjunct, profesor evaluator și profesor supraveghetor) și Diplome pentrui elevi, pentru el si pentru membrii Comisiei de evaluare.
 • CONT PARTICIPANT INDIVIDUAL - destinat părinților sau tutorilor legali, sau conducătorilor de cercuri, cluburi, afterschool. Participantul individual are acces la datele care privesc propria listă de elevi participanți, la grilele și la subiectele de concurs.Nu poate genera adeverințe și diplome.


9.Ce fac dacă am uitat parola sau am introdus greșit adresa de mail?
     -    pentru a reseta parola accesați link-ul https://www.concursurilecomper.ro/lost-password/ și introduceți adresa de email folosită la crearea contului de utilizator .
     -    în cazul în care ați introdus email-ul greșit la înregistrarea contului, ne puteți trimite un email la adresa de contact pentru ștergerea/remedierea acestuia.

10.Cine înscrie elevii la Concursul COMPER?
Înscrierea în concurs a elevilor se face de către:
- mentor – cadrul didactic care se implică în organizarea concursului, cu acordul părinților/tutorilor și al unității de învățământ în care activează mentorul/mentorii,
- participanți individuali (părinți, conducători de cerc, club școlar, after-school, altele).
Pentru înscrierea în lista de elevi se vor folosi diacritice.
Pentru etapa I (la sfârșitul semestrului I) și etapa a II-a (la sfârșitul semestrului II) înscrierea se face într-o perioadă de timp comunicată de Organizator pe site-ul www.concursurilecomper.ro . Elevii înscriși la Etapa I sunt înscriși automat și la Etapa a II-a.
Pentru etapa natională înscrierea în concurs se face în mod automat de către Organizator și va fi comunicată participanților după introducerea de către mentori/ participanți individuali  a rezultatelor de la etapa I și de la etapa a II-a. La această etapă natională concurează primii 500 de elevi ierarhizati în funcție de punctajele cumulate obținute la cele două etape anterioare, pentru fiecare clasă de studiu și pentru fiecare disciplină de concurs.

11.Cine poate fi mentor (profesor organizator)?
Mentorul este cadrul didactic care se implică în organizarea și desfășurarea concursului COMPER la nivel de clasă. Mai multe detalii legate de mentor și de atribuțiile acestuia găsiți în REGULAMENTUL CONCURSULUI.

12.Care sunt condițiile pentru înscrierea și participarea la Concursul COMPER în cadrul școlii în varianta cu participare fizică?
Singura condiție de participare la Concursul Școlar Național de Competență și Performanță COMPER este aceea ca participantul la concurs sa aibă asupra sa, în momentul desfășurării probei, grila de concurs pe care va trebui să marcheze raspunsurile corecte, grilă pe care Mentorul o va descărca și imprima de pe site-ul www.concursurilecomper.ro. Mentorul are obligația să obțină acordul de participare la concurs de la directorul unității de învățământ si de la părinți prin reprezentantul comitetului de părinți. Prin logare pe site-ul concursului în vederea participării cu un număr de elevi la concurs, Mentorul asigură organizatorul că are acordul de participare la concurs de la directorul unității de învățământ și de la reprezentantul comitetului de părinți.

13.Ce este codul C.I.C. și de ce îl utilizăm?
La inscrierea on-line Mentorul/Participantul individual va primi din partea Organizatorului un numar de cod, denumit CODUL DE IDENTIFICARE COMPER (C.I.C.), atât pentru el personal cât și pentru fiecare elev înscris în concurs. Utilizarea acestui cod permite platformei de concurs să identifice și să selecteze rapid rezultatele fiecărui participant. Totodată acest cod asigură confidențialitatea rezultatelor elevilor.

14.Cum se descarcă grilele de concurs?
Mentorul/Participantul individual bifează:
- disciplina și clasa (clasele eventual, dacă e vorba de gimnaziu) la Date personale,
- fiecare elev în parte din Lista elevi
- selectează tipul de concurs (la Grile răspuns)
- selectează Școala (la Grile răspuns)
- selectează ediția (la Grile răspuns)
- selectează etapa (la Grile răspuns)
- selectează clasa (la Grile răspuns)
ÎN FINAL se dă click pe Generează grile răspuns si se descarcă grilele făcând click pe iconul imprimantă.

15.Cum aflăm subiectele de concurs propriu-zise?
Subiectele de concurs propriu-zise (pentru fiecare disciplină de concurs și pentru fiecare clasă) vor fi postate pentru descărcare pe site-ul www.concursurilecomper.ro  începând din seara dinainte de concurs și ele pot fi vizualizate și descărcate numai de către mentor/participant individual. Mentorul are obligația să păstreze în secret subiectul de concurs și să îl facă cunoscut doar la ora fixată pentru concurs. Subiectele vor deveni publice (prin afișare pe site) la 3 zile dupa sustinerea etapei de concurs.

16.Câte întrebări va conține subiectul de concurs?
Concursul propune elevilor clasei pregatitoare completarea unei fișe de activități integrate (inter- și transdisciplinare), cu 9 itemi formulați în așa fel încât să corespundă din punct de vedere al curriculum-ului clasei pregătitoare, precum și nivelului de programă corespunzător fiecărui semestru. Astfel primele 7 întrebări (STANDARD) vor fi notate cu 10 puncte, iar ultimele 2 întrebări (EXCELENȚĂ) cu grad de dificultate mărit vor fi notate cu cîte 15 puncte, numărul total de puncte care se pot obţine fiind de 100 puncte, corespunzător notei 10/calificativului FB. Fisele de concurs sunt color, cu un design plăcut, ilustrații semnificative și vizibile, cu indicații clare pentru răspuns, astfel încât ajutorul mentorului  sau părintelui (dacă participarea se desfășoară individual) va fi minimal. Pentru elevii claselor I-VIII: Subiectele de concurs vor contine un numar de 18 de intrebari. Continutul acestor teste va fi structurat pe doua nivele de învățare diferențiată și progresivă: STANDARD (16 întrebări) – cu grad de dificultate mediu, conform standardelor prevăzute de programele scolare și EXCELENȚĂ (2 intrebari) – cu grad de dificultate specific olimpiadelor scolare, atât pentru secțiunea COMPER-MATEMATICĂ, cât și pentru secțiunea COMPER-LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ.

17.Care este timpul de lucru alocat probei de concurs?
Pentru Etapa I si Etapa a II-a: clasa pregătitoare: 50 de minute, clasele I-VIII: 90 de minute. Pentru Etapa Naționala, pentru toate clasele :120 de minute.

18.Cum se încarcă în Cont mentor rezultatele elevilor de la concursul scris?
Mentorul intră în Cont mentor si dă click pe Adaugă rezultate și selectează numele elevului - tipul de concurs după disciplină – ediție – etapă – puinctajul elevului și la final dă click pe Adaugă punctaj. În acest fel se completează Lista rezultate elevi. Mentorul poate modifica un rezultat scris greșit accesând butonul modifica. Fiecare mentor/ participant individual trebuie să introducă rezultatele elevilor în termen de maxim 14 zile de la data desfășurării concursului. Rezultatele elevilor se vor afișa pe site-ul concursului pe măsura introducerii rezultatelor de către mentori/ participanți individuali și vor putea fi vizualizate în pagina Rezultate elevi din meniul principal al mentorului/participantului  individual.

19.Cum se încarcă în Cont mentor rezultatele elevilor de la concursul online?
La concursul online rezultatele se exportă automat în cont mentor cu condiția ca elevii să completeze toate cerințele din fișa de concurs online. Recomandăm ca  supraveghetorul să facă fie o fotografie a probei, fie un printscreen, ca în cazul în care rezultatele nu se exportă din cauza necompletării corecte a fișei de concurs online, părintele să facă dovada rezultatului real, iar profesorul, în baza acestei dovezi, să poată introduce  rezultatele elevilor în Cont mentor la Adaugă rezultate pentru a se putea genera diplomele de concurs.

20.Cum se evaluează rezultatele la etapele semestriale și la etapa națională?
Evaluarea rezultatelor elevilor (la Etapele competiționale I si II, precum și la Etapa națională) se va face în a doua zi după concurs de către o Comisie de Evaluare formată din mentor, un coleg de catedră, directorul /directorul adjunct al unității de învățământ și un reprezentant al părinților desemnat de comitetul de părinți (cu rol de supraveghere a procesului de evaluare). Rezultatele obținute în urma evaluării vor fi comunicate fiecărui elev în parte și totodata se va înmâna fiecărui elev participant fișa de concurs individuală pe care acesta o va prezenta parinților/tutorilor. Rezultatele pot fi afișate la avizierul scolii cu acordul părinților. Eventualele contestații se vor rezolva în cadrul Comisiei de Evaluare care a efectuat corectarea grilelor de răspunsuri, în termen de 3 zile de la comunicarea rezultatelor. După încheierea fiecărei etape de concurs mentorul va înmâna fiecărui elev participant subiectele de concurs și grila de răspunsuri care vor constitui parte a portofoliului elevului.

21.Care sunt baremele de punctaj pentru obținerea diplomelor de participare și de merit?
Diplomele de participare sunt primite de toți elevii înscriși în concurs indiferent de punctajul obtinut. Diplomele de merit se generează:
PENTRU CLASA PREGĂTITOARE
Premiul 1 pentru 91-100 puncte,
Premiul 2 pentru 81-90 puncte,
Premiul 3 pentru 71-80 puncte,
Menţiune pentru 61-70 puncte.
PENTRU CLASELE I-VIII
Premiul I pentru 95-100 puncte;
Premiul II pentru 85-94 puncte;
Premiul III pentru 75-84 puncte;
Menţiune pentru 65-74 puncte.

22.Cum se poate modifica/actualiza  numele directorului unității școlare?
Intrați in contul personal, apăsati butonul “Scoli”, va apărea școala, apoi dați click pe “modifica”. Ultima rubrică e cu numele directorului pe care îl puteți modifica/actualiza.

23.Cum se pot genera Diplome?
Pentru a se putea genera Diplome (pentru elevi si profesori) trebuie:
-să fie bifate toate datele la Date personale, inclusiv clasa și disciplina/disciplinele de concurs
-să fie bifate toate datele la Școala
-să fie bifate toate datele la Lista elevi (să fie bifat fiecare elev în parte)
-să fie selectate toate câmpurile de la Diplome.

24.Cum se pot genera Adeverințe?
Pentru a se putea genera Adeverințe (pentru elevi si profesori) trebuie:
-să fie bifate toate datele la Date personale, inclusiv clasa și disciplina/disciplinele de concurs
-să fie bifate toate datele la Școala
-să fie bifate toate datele la Lista elevi (să fie bifat fiecare elev în parte)
-să fie selectate toate cîmpurile de la Adeverințe.

25.Când trebuie să fie descărcate de pe site Adeverințele și Diplomele pentru cadrele didactice? Adeverințele și Diplomele pentru cadrele didactice trebuie să fie descărcate după încheierea Etapei Naționale, dar nu mai târziu de începerea înscrierilor la concursul COMPER din viitorul an școlar. Platforma de concurs nu poate arhiva aceste documente pe server.