CUM PUTEM ADĂUGA REZULTATELE ELEVILOR CARE NU APAR IN LISTA DE LA ETAPA NATIONALĂ?

PROCEDURA

– Selectati concursul (matematică sau română), apoi dati click pe Etapa națională și vă apare  fraza scrisă cu rosu:

Pentru înregistrarea rezultatelor obținute la etapa națională, se va selecta ediția după care se va introduce punctajul fiecarui elev în coloana „Rezultat”. După introducerea manuală a tuturor rezultatelor se va apăsa butonul „Salvare rezultate”.

– Dacă elevul nu se regăsește în lista de mai jos, acesta poate fi introdus manual folosind butonul „Adaugare elev”. Dati click pe acest buton.

– Vă apare Adaugare elev etapa națională și apoi selectati numele elevului, selectați ediția, adăugați punctajul la etapa 1 sau/și  la etapa 2.

– Pentru a vă întoarce la lista elevilor care au participat la etapa naționala folosiți simbolul „X” din colțul de sus din dreapta 

– Selectati editia și dați salvare rezultate

APOI PUTEȚI GENERA DIPLPOME!