LISTELE CU ELEVII CALIFICAȚI LA ETAPA NAȚIONALĂ

Pentru majoritatea mentorilor care au introdus în mod corect rezultatele elevilor, listele cu elevii calificați la etapa națională 
sunt publicate în contul de mentor de cateva zile și mentorii pot deja genera diplome.
Pentru ceilalți, nu foarte mulți, în contul cărora nu au apărut aceste liste, se lucrează la un nou modul al platformei care să permită actualizarea manuală de către mentori a acestor liste. Estimăm că cel târziu în data de 13 iunie aceste liste vor fi active. 
Facem acest efort pentru ca elevii să beneficieze de rezultatrele muncii lor.