NOU PENTRU ANUL SCOLAR 2024-2025!! VEȘTI BUNE PENTRU PROFESORII ORGANIZATORI!!

Fundația pentru Educație Științe și Arte (FEDUSA) care organizează Concursul Școlar Național COMPER a inițiat programul complementar intitulat:
„ÎNVĂȚAREA PRIN TESTE SUMATIVE, ÎN CONTEXT COMPETIȚIONAL – COMPER”, program aprobat cu nr. 1414/DGMRURS/25.06.2024 și publicat în LISTA PROGRAMELOR COMPLEMENTARE NAȚIONALE, poziția 75, pagina 16, conform https://www.edu.ro/sites/default/files/_fi%C8%99iere/Minister/2024/formare_continua/LISTA_programe_complementare_actualizata_25_iunie_2024.pdf
Scopul programului „Învățarea prin teste sumative, în context competițional – COMPER”, propus de Fundația pentru Educație, Științe și Arte, este formarea și dezvoltarea de competențe de organizare și valorificare a activităților extrașcolare de tip concurs școlar și de evaluare în context competițional, ca alternative la activitatea didactică din clasă, la lecțiile organizate conform planificărilor calendaristice.
Sunt alocate minimum 18 CPT și maximum 20 CPT de către CSA (Comisia Specializată de Acreditare)
Programul complementar se va desfășura online pe parcursul a 3 ani (24 ore – online sincron 36 ore – online asincron)
Grupul ţintă al programului complementar îl reprezintă personalul didactic de predare din învățământul primar și gimnazial, personalul didactic cu funcții de conducere, de îndrumare și control din învățământul preuniversitar.
VOM REVENI în cursul lunii august CU DETALII PUNCTUALE ALE PROGRAMULUI COMPLEMENTAR inițiat de Fundația pentru Educație, Științe și Arte (FEDUSA), program complementar dedicat profesorilor organizatori ai concursului COMPER.