Pilotare Comper clasele IX-XII

MATEMATICĂ

– La disciplina Matematică mentorii vor descărca, în contul de mentor la Subiecte, subiectele pentru clasa dorită în funcție de profil: mate-info, mate tehnologic, mate pedagogic uman, mate pedagogic, mate științele naturii

– Timpul de lucru este specificat pe foaia de concurs atât la varianta scrisă, cât și la varianta online

– baremele de punctaj pentru obținerea diplomelor de participare și de merit:

Premiul I    –  pentru 91-100 puncte;

Premiul II   –  pentru 82-90 puncte;

Premiul III  –  pentru 73-81 puncte;

Menţiune    –  pentru 63-72 puncte;

 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Baremele de punctaj pentru obținerea diplomelor de participare și de merit:

Premiul I   –  pentru 95-100 puncte;

Premiul II  – pentru 90-94 puncte;

Premiul III – pentru 80-89 puncte;

Menţiune   –  pentru 70-79 puncte;