Revista COMPUTER MATH

ISSN 2248 – 1028
ISSN-L 2248 – 1028

1. Editorial
1. A te bucura de cultura matematica si informatica, unul din drepturile fundamentale ale omului (Acad. Solomon Marcus)

2. Articole
1. Analiza matematica cu programe tabelare (Prof.univ.dr. Radu Gologan)

3. Note
1. Platforma educationala Moodle, un succes in e-learning (Prof. Ana Nicoleta Avramescu)

4. Didactica
1. ComputerMath – Explorarea matematicii folosind calculatorul si software-ul educational (Prof.Drd. Octavia-Maria Nica)
2. Optionalul de matematica. Multimedia sau conventional? (Prof.Drd. Octavia-Maria Nica)
3. Evaluarea asistata de calculator. Aplicatii pentru invatamantul primar (Prof. inv. primar Amalia Nica)
4. Folosirea Web-ului pentru predare, instruire si invatare (Prof. Petruta Oprisoiu)

5. Matematica interactiva, softuri
1. Reprezentarea carteziana a functiilor in MathCAD (Prof. Adrian Florea)
2. Calcul matriceal si reprezentari grafice in spatiu (Prof. Adrian Florea)
3. Utilizarea softului educational GeoGebra in predarea matematicii de liceu (Prof. Cristea Anca)

6. Probleme, exercitii de matematica-informatica

7. Solutii ale problemelor si comentarii

8. Noutati