CONCURSUL NATIONAL DE COMPETENTA SI PERFORMANTA
PENTRU ELEVI SI PROFESORI
Organizarea Etapei I 2015-2016
Stimati mentori,
va rugam sa cititi cu atentie toate informatiile de mai jos, in vederea organizarii optime a Concursurilor COMPER Etapa I 2015-2016!
 1. DATELE DESFASURARII:
  • ComPer-Limba si literatura romana: 15 ianuarie 2016
  • ComPer-Matematica: 22 ianuarie 2016

    

 2. ORGANIZAREA CONCURSULUI:
  • Grilele de raspunsuri pentru elevi sunt disponibile pe site-ul Comper, in contul fiecarul mentor, dupa finalizarea inscrierii. Descarcarea acestora se face gratuit, personalizat pentru fiecare elev inscris in concurs, prin accesarea meniului Editia curenta -> Etapa I -> Grile de raspunsuri pentru elevi din sectiunea Limba si literatura romana / Matematica.
   Grilele de raspunsuri pot fi imprimate alb-negru.

   Pentru Clasa pregatitoare nu exista grila de raspunsuri! Elevii vor rezolva cerintele si vor incercui raspunsurile corecte direct pe fisa de concurs (subiect).

    

   Pentru a evita supraaglomerarea site-ului in zilele concursurilor, va rugam sa va pregatiti din timp grilele de raspunsuri pentru elevii participanti!

    

    

  • Subiectele vor fi postate pe site-ul www.concursurilecomper.ro, in sectiunea Editia curenta -> Etapa I -> Subiecte de concurs aferenta disciplinei de concurs, astfel:
   • ComPer-Limba si literatura romana: subiectele vor fi postate in data de 14 ianuarie 2016, dupa ora 22:00
   • ComPer-Matematica: subiectele vor fi postate in data de 21 ianuarie 2016, dupa ora 22:00

   Subiectele de concurs pot fi imprimate alb-negru!
   Dupa concurs, elevilor claselor I-VIII li se va inmana subiectul de concurs, pastrandu-li-se pentru corectare numai grilele de raspunsuri.

    

   Pentru a evita supraaglomerarea site-ului, subiectele vor fi transmise si prin e-mail mentorilor participanti care indeplinesc conditiile inscrierii!

   La incheierea concursului mentorul preia grilele de concurs pentru raspunsuri / fisele elevilor de la clasa pregatitoare si le depune la secretariatul scolii intr-un plic sigilat pe care va inscrie clasa, disciplina de concurs si numele mentorului.

   Subiectele pot fi vizualizate si descarcate numai de catre mentorii din scolile care au incheiat Contract de parteneriat cu Fundatia pentru Stiinte si Arte Paralela 45. Subiectele vor deveni publice, prin afisare pe site-ul concursului, la 5 zile dupa desfasurarea concursului.

    

  • Baremul de corectare (grila oarba) va fi postat pentru descarcare pe site-ul www.concursurilecomper.ro: in data de 17 ianuarie 2016 pentru concursul Comper-Limba si literatura romana si in data de 24 ianuarie 2016 pentru concursul Comper-Matematica.
   Baremul poate fi vizualizat si descarcat numai de catre mentori. Baremul devine public, prin afisare pe site-ul concursului, la 5 zile dupa desfasurarea concursului.
    
  • Evaluarea raspunsurilor conform baremului de corectare se va face incepand cu ziua de Luni dupa concurs, de catre o Comisie de Evaluare formata din mentor, un coleg de catedra, directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant si un reprezentant al parintilor desemnat de comitetul de parinti (cu rol de supraveghere a procesului de evaluare).
    
  • Dupa fiecare concurs, in urma evaluarii, se va incheia la nivelul fiecarei unitati de invatamant participante un singur Proces verbal in care vor fi specificate urmatoarele: concursul (Comper-Comunicare / Comper-Matematica), numele mentorilor organizatori si numarul de fise evaluate la fiecare clasa. Procesul verbal va avea numar de inregistrare dat de secretariatul scolii, va fi semnat de catre toti membrii comisiei de evaluare si va contine stampila unitatii de invatamant. (descarca de aici model pentru: Comper-Comunicare / Comper-Matematica)

   Procesele verbale vor fi pastrate in scoli si vor fi puse la dispozitia Organizatorului in cazul cererii acestuia.

    

  • Dupa incheierea procesului de evaluare, fiecare mentor va intra pe site-ul www.concursurilecomper.ro in contul propriu, unde va putea introduce rezultatele obtinute de elevi, in sectiunea Editia curenta -> Etapa I -> Adaugare punctaje elevi aferenta disciplinei de concurs.
   Fiecare mentor trebuie sa introduca rezultatele elevilor pana la 15 februarie 2016, data la care se vor deschide inscrierile pentru Etapa a II-a.
   Rezultatele elevilor se vor afisa pe site-ul concursului pe masura introducerii rezultatelor de catre mentori.
   Neintroducerea rezultatelor elevilor face imposibila descarcarea diplomelor elevilor, precum si a adeverintelor si diplomelor de participare la concurs pentru mentori si celelalte cadre didactice organizatoare.

   Dupa incheierea fiecarei etape de concurs mentorul va inmana fiecarui elev participant subiectul de concurs si grila de raspunsuri, care vor constitui parte a portofoliului elevului.
    
    

Va multumim si va dorim SUCCES!

Echipa COMPER
  revista invatamantului preuniversitar   revista ComputerMath   revista Q-edu   parteneri