CALENDAR COMPER 2021-2022

CONCURSURILE PENTRU ELEVI, CLASELE 0-VIII

Participarea la Concursul COMPER se desfăşoară sub semnul FAIR PLAY-ului tuturor participanţilor implicaţi. Recomandăm totuși directorilor unităţilor şcolare şi comitetelor de părinţi desemnarea unui supraveghetor neutru!

1. LOCUL DE DESFĂŞURARE

În unităţile şcolare de stat şi private, la nivel de clasă sau grupuri de clase, în afara programului obligatoriu.

2. DATELE DE DESFĂŞURARE

ETAPA I

ComPer Comunicare: 21 ianuarie 2022,

ComPer Matematică: 28 ianuarie 2022

ETAPA a II-a

ComPer Comunicare: 18 martie 2022, 

ComPer Matematică: 25 martie 2022

ETAPA NAŢIONALĂ

ComPer Comunicare: 16 mai 2022, 

ComPer Matematică: 23 mai 2022 

3. ÎNSCRIEREA ELEVILOR ŞI A MENTORILOR

 Cum și când se înscriu elevii în concurs?

Înscrierea în concurs a elevilor se face on-line, începând cu data de 1 decembrie 2021.