Despre noi

COMPER este un concurs școlar național, organizat din 2010 în parteneriat cu Ministerul Educației, al cărui scop este evaluarea în 3 etape a performanțelor și competențelor școlare la disciplinele Limba și literatura română și Matematică, pe parcursul unui an școlar, la clasa pregătitoare și la clasele I-VIII.

Acest concept educațional românesc a fost creat în anul 2010 de psihopedagogul Călin Vlasie în cadrul Fundației pentru Educație, Științe și Arte, ca proiect pentru educația nonformală, dar și ca instrument de evaluare a progreselor învățării elevilor la cele mai importante discipline școlare.

Concursul Comper este o etapă intermediară, periodică, nu doar de evaluare sumativă, dar și de proiecție metodică și de dezvoltare de capacități concurențiale stimulative la care trebuie să aibă acces fiecare elev. Pe baza indicatorilor comper se poate proiecta de către profesori programul de învățare individualizat.

Rezultatele evaluărilor COMPER sunt un indicator obiectiv și constant al gradului de pregătire a elevilor, util atât profesorilor, cât și părinților.

COMPER este un concept-pivot pentru o întreagă strategie de învățare bazată pe achiziții progresive standard și pe evaluări permanente în funcție standardul de învățare conținut în programele școlare, în mod interactiv și diferențiat (prin activități de consolidare, de aprofundare-excelență și de ameliorare- remediere).

Diplomele și Certificatele Comper sunt o garanție a evaluării corecte a rezultatelor învățării, dar și a valorii resurselor educaționale elaborate de cadrele didactice din Centrele de învățare Comper.

La Concursurile COMPER nu se percep taxe de participare! Comper este primul concurs din România organizat fără taxe de participare.

 

Date statistice

La acest concurs participă peste 700 000 elevi din aproape 8 600 de școli din învățământul preuniversitar. Datele statistice în timp real se pot vedea accesând site-ul concursului https://www.concursurilecomper.ro/comunitatea-comper.

 

Scopul

Evaluarea competențelor matematice și de comunicare în limba română, precum și obișnuirea copiilor cu situațiile de concurs.

 

Participanți

– elevi din clasa pregătitoare și clasele I-VIII din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și private din țară, din mediul urban și rural și din alte țări în care se predă în limba română – participanți la Concursul Comper pentru elevi, secțiunile Comunicare în limba românăMatematică;

– profesori din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și privat din România – participanți la Concursul Comper pentru cadre didactice.

 

Modalități de desfășurare

– utilizarea site-ului oficial al concursului www.concursurilecomper.ro;

– evaluarea performanțelor obținute de elevi la Concursul COMPER;

– utilizarea calculatorului și internetului de către elevi, pentru documentare și ca suport de învățare;

– publicarea de articole, referate, cărți și lucrări științifice din domeniul didacticii, specialității și managementului educațional, culegeri/ghiduri/îndrumătoare metodice și auxi­liare școlare (pe suport electronic și tipografic) cu ISSN și/sau ISBN și descriere CIP, în condi­țiile respectării Legii drepturilor de autor;

– multiplicarea jocurilor, a materialelor didactice și a softurilor educaționale în specialitate, în condițiile respectării Legii drepturilor de autor;

– colaborarea cu organisme și organizații naționale și internaționale din domeniu.

 

Organizatori

Fundația pentru Educație, Științe și Arte (FEDUSA) în parteneriat cu Ministerul Educației (conform parteneriatelor https://www.concursurilecomper.ro/matematica/cadru-legal cu Ministerul Educației).