„ComPer” este un concept educațional creat și dezvoltat de Fundația pentru Științe și Arte în anul 2010 și este dedicat educației nonformale la activitățile de matematică și limba și literatura română.

La Concursurile ComPer nu se percep taxe de participare! Comper este primul concurs din România organizat fără taxe de participare.

DATE STATISTICE

Datele statistice în timp real se pot vedea accesând https://www.concursurilecomper.ro/comunitatea-comper

SCOPUL

Evaluarea competențelor matematice și de comunicare în limba română, precum și obișnuința cu situațiile de concurs.

PARTICIPANȚI

– Elevi din clasa pregătitoare și clasele I-VIII din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și private din țară, din mediul urban și rural și din alte țări în care se predă în limba română – participanți la Concursul Comper pentru elevi, secțiunile Comunicare în limba românăMatematică;

– Profesori din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și privat din România – participanți la Concursul Comper pentru cadre didactice.

MODALITĂȚI DE DESFĂȘURARE

– Utilizarea site-ului oficial al concursului www.concursurilecomper.ro;

– Evaluarea performanțelor obținute de elevi la Concursul COMPER;

– Utilizarea calculatorului și internetului de către elevi, pentru documentare și ca suport de învățare;

– Publicarea de articole, referate, cărți și lucrări științifice din domeniul didacticii, specialității si managementului educațional, culegeri/ghiduri/îndrumătoare metodice și auxi­liare școlare (pe suport electronic și tipografic) cu ISSN și/sau ISBN și descriere CIP, în condi­țiile respectării Legii drepturilor de autor;

– Multiplicarea jocurilor, a materialelor didactice și a softurilor educaționale în specialitate, în condițiile respectării Legii drepturilor de autor;

– Colaborarea cu organisme și organizații naționale și internaționale din domeniu.

ORGANIZATORI

Fundația pentru Științe și Arte în parteneriat cu Ministerul Educației, conform parteneriatelor aprobate https://www.concursurilecomper.ro/matematica/cadru-legal.