11. Cine înscrie elevii la Concursul COMPER?

Înscrierea în concurs a elevilor se face de către:

– mentor – cadrul didactic care se implică în organizarea concursului, cu acordul părinților/tutorilor și al unității de învățământ în care activează mentorul/mentorii,

– participanți individuali (părinți, conducători de cerc, club școlar, after-school, altele).

Pentru înscrierea în lista de elevi se vor folosi diacritice.

Pentru etapa I (după parcurgerea modulelelor 1 și 2) și etapa a II-a (după parcurgerea modulelelor 3 și 4) înscrierea se face într-o perioadă de timp comunicată de Organizator pe site-ul www.concursurilecomper.ro . Elevii înscriși la Etapa I sunt înscriși automat și la Etapa a II-a.

Pentru etapa natională înscrierea în concurs se face în mod automat de către Organizator și va fi comunicată participanților după introducerea de către mentori/ participanți individuali  a rezultatelor de la etapa I și de la etapa a II-a.

La etapa natională concurează toți elevii care au obținit premiul I (100 de puncte) la fiecare din etapele I și II, pentru fiecare clasă de studiu și pentru fiecare disciplină de concurs.