14. Ce este codul C.I.C. și de ce îl utilizăm?

La inscrierea on-line Mentorul/Participantul individual va primi din partea Organizatorului un numar de cod, denumit CODUL DE IDENTIFICARE COMPER (C.I.C.), atât pentru el personal cât și pentru fiecare elev înscris în concurs.

Utilizarea acestui cod permite platformei de concurs să identifice și să selecteze rapid rezultatele fiecărui participant. Totodată acest cod asigură confidențialitatea rezultatelor elevilor.