17. Câte întrebări vor conține subiectele de concurs și cu câte puncte vor fi notate?

Concursul propune elevilor clasei pregatitoare completarea unei fișe de activități integrate (inter- și transdisciplinare), cu 9 itemi formulați în așa fel încât să corespundă din punct de vedere al curriculum-ului clasei pregătitoare, precum și nivelului de programă corespunzător fiecărui semestru.

Astfel primele 7 întrebări (STANDARD) vor fi notate cu 10 puncte, iar ultimele 2 întrebări (EXCELENȚĂ) cu grad de dificultate mărit vor fi notate cu cîte 15 puncte, numărul total de puncte care se pot obţine fiind de 100 puncte, corespunzător notei 10/calificativului FB.

Fișele de concurs sunt color, cu un design plăcut, ilustrații semnificative și vizibile, cu indicații clare pentru răspuns, astfel încât ajutorul mentorului  sau părintelui (dacă participarea se desfășoară individual) va fi minimal.

Pentru elevii claselor I-VIII: Subiectele de concurs vor contine un numar de 18 de intrebari.

Astfel primele 16 întrebări (STANDARD) vor fi notate cu 5 puncte, iar ultimele 2 întrebări (EXCELENȚĂ) cu grad de dificultate mărit vor fi notate cu cîte 10 puncte, numărul total de puncte care se pot obţine fiind de 100 puncte, corespunzător notei 10/calificativului FB.

Continutul acestor teste va fi structurat pe doua nivele de învățare diferențiată și progresivă: STANDARD (16 întrebări) – cu grad de dificultate mediu, conform standardelor prevăzute de programele scolare și EXCELENȚĂ (2 intrebari) – cu grad de dificultate specific olimpiadelor scolare, atât pentru secțiunea COMPER-MATEMATICĂ, cât și pentru secțiunea COMPER-LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ.