22. Cum se evaluează rezultatele la etapele semestriale și la etapa națională?

Evaluarea rezultatelor elevilor (la Etapele competiționale I si II, precum și la Etapa națională) se va face în a doua zi după concurs de către o Comisie de Evaluare formată din mentor, un coleg de catedră, directorul /directorul adjunct al unității de învățământ și un reprezentant al părinților desemnat de comitetul de părinți (cu rol de supraveghere a procesului de evaluare). Rezultatele obținute în urma evaluării vor fi comunicate fiecărui elev în parte și totodata se va înmâna fiecărui elev participant fișa de concurs individuală pe care acesta o va prezenta parinților/tutorilor.

Rezultatele pot fi afișate la avizierul scolii sau pe site-ul școlii, cu acordul părinților.

Eventualele contestații se vor rezolva în cadrul Comisiei de Evaluare care a efectuat corectarea grilelor de răspunsuri, în termen de 3 zile de la comunicarea rezultatelor.

După încheierea fiecărei etape de concurs mentorul va înmâna fiecărui elev participant subiectele de concurs și grila de răspunsuri care vor constitui parte a portofoliului elevului.