IMPORTANT DUPĂ ETAPA 1!

Începând de azi puteti să introduceti din nou rezultate la prima etapă, la ambele discipline, pentru elevii care au participat la proba în scris și ale căror rezultate nu au fost înregistrate încă.
De asemenea, conform regulamentului de la probele susținute online, în cazul în care rezultatele probei nu s-au exportat în contul de mentor din cauza completării incorecte a fișei de concurs online, profesorul, în baza dovezilor, poate să introducă manual rezultatele elevilor în Cont mentor la Adaugă rezultate.
Pot fi înscriși de asemenea elevi noi pentru etapa viitoare, fie printr-un cont de mentor (profesor), fie printr-un cont individual (de părinte/tutore)
Testele COMPER sunt un bun prilej, gratuit, pentru evaluarea extrașcolară a progreselor invățării elevilor.